Ophavsretssagen om Les Djinns | PMP Co.
Per Meistrup Productions
   ≡ 
 
Follow us on FaceBookOphavsretssagen om Djuma Soundsystems ”Les Djinns”

Pressemeddelelse om Les Djinns-sagen
30-09-2011, kl. 13.00

Da Flemming ”Bamse” Jørgensen indspillede sit hit ”Vimmersvej” i 1975, den danske version af ”The Lion Sleeps Tonight”, var han ikke klar over, at den navngivne komponist, amerikaneren George David Weiss havde stjålet nummeret fra en fattig sydafrikansk musikant Solomon Linda, som havde skrevet sangen under titlen ”Mbube”. Solomon Linda tjente imidlertid aldrig noget på sit verdenshit og var død, da Bamse opdage ophavsretskrænkelsen. Han indspillede en ny version af Vimmersvej og skænkede indtjeningen til Solomon Lindas tre døtre, som derved fik en slags oprejsning for tyveriet fra deres far.

Da de tre medlemmer af den danske DJ Gruppe Djuma Soundsystem udgav det senere store hit ”Les Djinns” i 2003, havde de stjålet temaet fra den fattige dansk-tyrkiske komponist Atilla Engins værk ”Turkish Showbiz”. Djuma Soundsystem ønskede imidlertid ikke at cleare rettigheder for nummeret, men skrev i stedet deres egne navne på som komponister og anmeldte Les Djinns til KODA. De arrangerede flere forskellige mix og brugte endda sample med op til tre minutters spilletid fra den originale indspilning med Atilla Engin Group, uden at få en tilladelse fra udgiveren. Djuma Soundsystems forskellige 2003-udgivelser solgte ifølge EMIs opgørelser samlet omkring 10.000 enheder.

Det tyske selskab Get Physical Music udgav i 2006 Djuma Soundsystems versioner af Turkish Showbiz over hele verden, uvidende om, at det indeholdt Atilla Engin komposition og sample fra den oprindelige 1985-udgivelse. Frem til 2009 indtjente Djuma Soundsystem omkring 850.000 kroner i royalty og komponist rettigheder. Komponisten Atilla Engin fik imidlertid aldrig en andel, endsige sit navn nævnt.

Frantz Vilmer Thomasen, kendt under navnet DJ Disse, forlod Djuma Soundsystem og begyndte en solo-karriere. I 2006 ønskede han at genbruge temaet fra Turkish Showbiz og kontaktede den oprindelige guitarist Svend Staal Larsen, som gerne ville genindspille, men han forlangte at DJ Disse først fik en tilladelse fra Atilla Engin. Et af de andre medlemmer af Djuma Soundsystem, Lars Bjerno Jensen siger: ”2006 er også året hvor vi kollektivt får kolde fødder over hvad vi har gjort, vi prøver at finde Atilla Engin og efter lang tids søgen på nettet finder DJ Disse hans E-mail og får skrevet med ham. DJ Disse forklarer ham, at han vil bruge guitar temaet fra Turkish Showbiz i en anden sammenhæng, nemlig til hans egen solo plade og nummeret Ramadan.”

Uvidende om udgivelsen af Les Djinns og gruppen Djuma Soundsystem giver Atilla Engin, DJ Disse tilladelse til at bruge 10 sekunder af Turkish Showbiz i sin egen solo-udgivelse mod at afregne 20% af alt salg og KODA-indtægter. DJ Disse lover at anmelde det ny værk til KODA. En måned senere kontakter DJ Disse atter Atilla Engin og skriver, at han har brugt guitar temaet fra Turkis Showbiz igen på et andet projekt som hedder "Les Jiin" og spørger om de også her lave en 20% aftale af al indkomst. Fortsat uvidende om Djuma Soundsystem og Les Djinns, som er udgivet tre år tidligere, giver Atilla Engin sin tilladelse.

I januar 2008 får Atilla Engin besked fra Svend Staal Larsen om, at han har genindspillet noget guitar fra Turkish Showbiz på nummeret Ramadan, som allerede er udgivet. Svend Staal Larsen fortæller også, at der findes et anden version, som er mixet af Anders Trentemøller. Da Atilla Engin tjekker Ramadan hos KODA opdager han, at værket er anmeldt med alene DJ Disses navn og han selv ikke har nogen andel. Han finder også frem til, at DJ Disse har brugt hele kompositionen, langt mere end de aftale 10 sekunder spilletid. Han kontakter derfor DJ Disse, som stadig ikke fortæller noget om Les Djinns og Djuma Soundsystem, og spørger blandt andet til ”denne her Trentemøller ting?” Først efter søgning på nettet bliver Atilla Engin klar over, at hele hans Turkish Showbiz-komposition også er udgivet i 2003 under titlen Les Djinns og registreret hos KODA med alene navnene på de tre medlemmer af Djuma Soundsystem. DJ Disse forklarer, at der blot var tale om en promotion udgivelse i måske 100 eksemplarer. Han skriver også, at de to øvrige medlemmer af Djuma Soundsystem blev vrede over, han ville bruge guitar temaet igen, men han mente, at det var en god – måske klog – måde, at få tilladelse til begge produktioner på samme tid.

Langsomt finder Atilla Engin selv flere og flere oplysninger og forsøger at opnå et forlig, da han ikke har midler til en retssag. Til sidst finder han ud af, at Djuma Soundsystem ikke alene har brugt hans komposition af Turkish Showbiz i et nyt arrangement, men tillige sample fra den originale indspilning, hvorefter han kontakter sit forlag. Der bliver forsøgt yderlige et forlig og senere forlig mellem advokater, men til sidst er der ingen anden udvej end, at forlaget anlægger en ophavsretssag ved domstolene, da KODA-regulativerne forudsætter et sådant skridt.

Der blev afsagt Dom i Københavns Byret den 26. september, hvor Atilla Engin blev tilkendt komponistrettighederne for Djuma Soundsystems Les Djinns-arrangement af Turkish Showbiz og de lovede 20% af salget. Ejeren af den oprindeligere 1985-indspilning blev tilkendt 30% andel for brugen af sample. I alt tilkendes komponisten, originalforlaget og ejeren af den oprindelige indspilning omkring 58% af de samlede royalty og copyright indtægter. Desuden skal Djuma Soundsystem betale en erstatning på 250.000 kroner samt sagens omkostninger, med et af Retten fastsat beløb på 111.000 kroner.

Musikforlægger Per Meistrup udtaler: ”Jeg håber Atilla Engin må få besked om oprejsning for ærekrænkelsen af den manglende kreditering. Atilla fik konstateret hjerneblødning i 2010 og sidder i dag i rullestol og kan ikke tale. Han bor desværre i Brasilien og nærmest umulig at få kontakt til. Han lever af en meget lille renteindtægt fra sin opsparing, så han fortjener virkeligt en afregning fra KODA.”

PMP Group Nordic ApS, den 30-09-2011


Per Meistrup Productions Co.
Contact and address
Sitemap
© 1999-2024, all content is subject to copyright.
This site use necessary session cookies.
We store no data.
Third party cookies might be used by embedded YouTube video.
© PMP Group - version: 11-10-2023.